Zpracování objednávek

1. Poté, co zákazník obdrží potvrzení o přijetí nabídky, začíná proces zpracování objednávky prodávajícím.

2. Doba vyřízení objednávky se pohybuje v rozmezí 1 až 7 pracovních dnů a závisí mimo jiné na:

a) způsobu platby zvoleného Zákazníkem - v případě zvolení možnosti "platba předem" dojde k vyřízení objednávky až po připsání platby za Zboží a za jeho dodání na bankovní účet Prodávajícího;

b) dostupnost Zboží;

Lhůta uvedená v první větě tohoto odstavce může být překročena z důvodů souvisejících s možnými obtížemi při vyřizování objednávky.

3. Kupující v objednávce uvede preferovaný termín dodání Zboží. Prodávající vynaloží veškeré úsilí, aby Zboží dodal v termínu preferovaném Kupujícím. Není-li možné dodat Zboží v termínu preferovaném Kupujícím, Prodávající o tom bude Kupujícího informovat a stanoví nový termín. Nedodání Zboží Prodávajícím v termínu preferovaném Kupujícím neopravňuje Kupujícího k ukončení Smlouvy, odmítnutí převzetí dodávky nebo uplatnění nároků na náhradu nákladů, škody či jiných nároků z tohoto titulu.

4. Náklady na dopravu Zboží nese Odběratel a jsou uvedeny jako samostatná položka na faktuře.

5. Prodávající si vyhrazuje právo účtovat poplatek za vratné palety, kontejnery nebo klece, které byly poškozeny nebo které nebyly kupujícím vráceny. 6. Dodací adresa by měla být uvedena v objednávce kupujícího a jakékoli změny dodací adresy by měly být prodávajícímu písemně oznámeny před vyřízením objednávky. Dodání zboží na adresu uvedenou v objednávce Kupujícím se považuje za dodání v souladu s ustanoveními Smlouvy.

7. Výrobky jsou zákazníkovi doručovány dopravcem, kterého si zvolí.

8. Zákazník, který obdrží zásilku s objednávkou, by měl zkontrolovat stav zásilky. V případě poškození nebo porušení obalu by měl být za přítomnosti kurýra sepsán protokol o poškození, který by měl být spolu s případnou reklamací neprodleně zaslán prodávajícímu.

9. Maximální doba vyřízení objednávky je 30 pracovních dnů, po uplynutí této lhůty je zákazník oprávněn objednávku zrušit zasláním vyjádření prodávajícímu prostřednictvím e-mailu.

10.Objednávky jsou vyřizovány v pořadí, v jakém byly přijaty, a to až do vyčerpání zásob.

11. Ke každé zásilce je přiložen doklad o koupi, a to v závislosti na dokladu zvoleném při objednávání.

12. Officehit Polska a Odběratel se dohodli, že datem dodání zboží Odběrateli ve smyslu předpisů je datum předání tohoto zboží Dodavatelem dopravci.

check Produkt přidán k porovnání.