Tytuł projektu:

Rozwój Biurohit przez automatyzację i optymalizację procesów biznesowych w ramach wprowadzenia nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Tworzenie przewagi konkurencyjnej poprzez wdrożenie innowacyjnych kanałów dystrybucji B2B, B2C.

Cele projektu:

Celem projektu jest rozwój i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Biurohit poprzez wprowadzenie nowych usług, internetowej obsługi klientów B2B i B2C, pozyskanie nowych rynków zbytu w tym rynków zagranicznych, optymalizację i automatyzację istniejących procesów biznesowych.

Planowane efekty:

Głównym celem projektu jest poprawa rentowności i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowej Usługi polegającej na dostawie towarów zamówionych przez internet dla klientów B2B/B2C.

Wartość projektu:

849 173,12 PLN

Wartość dofinansowania:

375 586,56 PLN

check Produkt dodany do porównania