Realizacja zamówienia

1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

2. Czas dostawy (przygotowanie towaru + wydanie kurierowi + doręczenie):

Najczęściej to 3-4 dni robocze (za wyjątkiem mebli biurowych). Meble biurowe dostarczamy do 30 dni, ale produkty specjalne dostarczamy w ciągu 4-7 dni roboczych.

Czas realizacji jest zależny między innymi od:

a) wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za dostawę;

b) dostępności Towaru;

Termin wskazany w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu może zostać przekroczony z przyczyn związanych z możliwymi trudnościami w realizacji zamówienia.

3. Kupujący określi w zamówieniu preferowany termin dostawy Towarów. Sprzedający dołoży wszelkich starań aby dostarczyć Towar w preferowanym przez Kupującego terminie. Jeżeli dostarczenie Towaru w preferowanym przez Kupującego terminie nie jest możliwe, Sprzedający poinformuje o tym Kupującego i wyznaczy nowy termin. Niedostarczenie Towaru przez Sprzedającego w preferowanym przez Kupującego terminie nie upoważnia Kupującego do rozwiązania Umowy, odmowy przyjęcia dostawy lub wysuwania roszczeń o zwrot wydatków, odszkodowanie lub innych roszczeń z tego tytułu.

4. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on wyszczególniony jako osobna pozycja na fakturze. Koszty przesyłek przedstawia poniższa tabela: Przedpłata na konto (przelew 7 dni, przedpłata, szybkie płatności Payu) Przesyłki do 30kg. i o standardowym wymiarze są wysyłane w koszcie 20 zł brutto (nie dotyczy wysyłek za pobraniem, gdzie Kupujący obciążany jest dodatkowo kwotą 5 zł brutto za wysyłkę). Wszystkie wysyłki produktów nie spełniających powyższych parametrów (OWU firmy spedycyjnej obsługującej przesyłki) będą wyceniane indywidualnie, a o kosztach Klient zostanie poinformowany do 3 dni drogą telefoniczną lub mailową.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczania opłaty za podlegające zwrotowi palety, kontenery lub klatki, które zostały zniszczone lub które nie zostały zwrócone przez Kupującego.

6. Adres dostawy powinien być wskazany w zamówieniu Kupującego, a wszelkie zmiany adresu dostawy powinny być pisemnie zgłoszone Sprzedającemu przed realizacją zamówienia. Dostawę towarów na adres wskazany w zamówieniu przez Kupującego traktuje się jako dostawę zgodną z postanowieniami Umowy.

7. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy przewozowej UPS. Przewidywany czas dostawy Towaru przez przewoźnika to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Termin ten może ulegać zmianom w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sprzedający nie ma wpływu.

8. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

9. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

11. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny) w zależności od wybranego dokumentu podczas procesu zamawiania.

12. Biuro Higiena NIP: 548 268 13 36, REGON: 366811663 i Odbiorca ustalają, że za datę dostawy towaru do Odbiorcy w rozumieniu przepisów VAT uznaje się dzień wydania tego towaru przez Dostawcę przewoźnikowi.KONTAKT W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ

check Produkt dodany do porównania